HR-inzicht
10 oktober 2023

Strijd om de troon: conflicthantering in de topreeks ‘Succession’

Heb jij de met een Emmy bekroonde reeks ‘Succession’ gezien? Zo niet, dan raden we aan om dit te doen!

Bekijk hier de trailer van de serie:

?si=c2hK0HiMTbBi03Fv


‘Succession’ is een spannende serie over de familiale machtsstrijd in een mediabedrijf. In dit artikel analyseren we een scène waarin Kendall Roy, de beoogde opvolger van zijn vader Logan Roy, tracht een afkoopsom te krijgen om uit het bedrijf te stappen, nadat hij betrokken was bij een dodelijk auto-ongeluk dat door zijn vader werd verdoezeld. Dit is niet naar de zin van Logan, die wil dat Kendall in het bedrijf blijft, en hem steunt in een meedogenloze machtsstrijd tegen zijn andere kinderen. Hoe gaan deze twee protagonisten om met dit conflict? Welke stijl van conflicthantering zou jij kiezen in een vergelijkbare situatie?

Het Thomas-Kilmann model: een methode voor conflicthantering

Het Thomas-Kilmann model biedt een nuttig kader om je eigen gedrag in conflictsituaties te begrijpen en te sturen. Dit model draait om twee essentiële behoeften bij confrontatie met een conflict: assertiviteit en samenwerking. Door de balans tussen deze behoeften te begrijpen, identificeren we vijf verschillende stijlen van conflicthantering: doordrukken, vermijden, samenwerken, toegeven en compromissen sluiten. Elke stijl heeft voor- en nadelen, afhankelijk van de specifieke situatie en de mate van belangrijkheid van zowel het doel als de relatie met anderen. Wil je meer weten over dit model? Klik hier voor meer informatie.

De scène


Observaties van Kendall

Wanneer we het Thomas-Kilmann model toepassen op de situatie in Succession zien we dat Kendall een compromis sluitende stijl hanteert. Hij is gematigd assertief en gematigd coöperatief en zoekt een middenweg waar hij en zijn vader beiden iets aan hebben. Kendall stelt voor om een afkoopsom te betalen voor zijn aandelen en zich terug te trekken uit de strijd om de macht. 

Observaties van Logan

Logan daarentegen hanteert een doordrukkende stijl. Hij is uiterst assertief en totaal niet geneigd tot samenwerken. Zijn doel staat voorop, ten koste van de relatie met zijn zoon. Logan wijst het voorstel van Kendall af en verwijt hem dat hij zijn eigen problemen niet kan oplossen en dat hij als vader moet ingrijpen.

Alternatieve scenario’s

Stel je voor dat Kendall een toegevende stijl zou aannemen en zijn eigen belangen zou opgeven om zijn vader gerust te stellen. Hij kan dan wellicht zijn job behouden, maar zou zijn zelfrespect en geloofwaardigheid verliezen. Als Kendall daarentegen een samenwerkende stijl zou kiezen en samen met zijn vader naar een oplossing zoekt die voor beiden gunstig is, zou hij misschien meer respect krijgen van Logan, die hem dan zou zien als een strategische denker en probleemoplosser.

Indien Logan een vermijdende stijl zou aannemen en het conflict zou ontlopen of uitstellen, zou hij wellicht de controle over zijn bedrijf verliezen aan rivaliserende krachten. Maar als Logan een samenwerkende stijl zou omarmen en samen met Kendall zou werken aan een oplossing die beiden zou bevredigen, zou hij misschien een betere relatie met zijn zoon kunnen opbouwen, ondanks de extra tijd en energie die dat zou kosten.

Conclusie

Dit voorbeeld uit "Succession" toont dat je een conflict op verschillende manieren kan aanpakken. Elke stijl brengt voor- en nadelen met zich mee. Belangrijk is je bewust te zijn van je eigen conflicthanteringsstijl en die van anderen en om flexibel te zijn in je aanpak, afhankelijk van de specifieke situatie. Maakte jij al eens gebruik van het Thomas-Kilmann model om conflicten beter te begrijpen en op te lossen? Klik hier voor meer informatie.


Share: