HR-inzicht
9 september 2023

Vanaf 2024 geldt: vakantie is vakantie en ziekte is ziekte! Doe mee aan onze quiz over deze nieuwe wetgeving.

Test je kennis! 

Je hebt het wellicht al gehoord: de wet die de gevolgen regelt van het behouden van vakantiedagen bij ziekte tijdens een vakantie, is officieel aangekondigd! Vanaf 1 januari 2024 treden de nieuwe regels in werking. Ben jij op de hoogte van deze veranderingen? Ontdek niet alleen de finesses van deze nieuwe wetgeving, maar leer ook hoe je deze binnen jouw organisatie kunt toepassen. Klik op de knop en doe onze quiz!  

Test je kennis

Nieuwe wetgeving in een notendop

Vanaf het jaar 2024 verandert de wetgeving als één van je medewerkers ziek wordt tijdens de vakantie. We zetten even alles op een rij.

Welke regeling geldt tot en met 31/12/2023?Een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie verliest deze vakantiedagen en kan ze later niet opnemen. Een voorbeeld: een werknemer heeft wettelijke vakantiedagen van maandag tot vrijdag. Tijdens deze vakantie wordt hij ziek van woensdag tot vrijdag. De werknemer heeft pech met 3 verloren vakantiedagen.

Welke regeling geldt vanaf 1/1/2024? Een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie verliest deze vakantiedagen niet. De werkgever boekt deze dagen als ziekte en de werknemer kan deze verloren vakantiedagen later opnemen. Een voorbeeld: een werknemer heeft wettelijke vakantiedagen van maandag tot vrijdag. Tijdens deze vakantie wordt hij ziek van woensdag tot vrijdag. De werkgever registreert, na ontvangst van een medisch attest, de drie dagen als ziekte en vult op verzoek van de werknemer de vakantieteller aan met 3 dagen.

Goed om te weten. Deze nieuwe regeling geldt niet alleen voor ziekte, maar ook voor deze afwezigheden tijdens een vakantie: arbeidsongevallen, moederschapsrust, geboorteverlof, deelname aan cursussen of studiedagen gewijd aan sociale promotie, profylactisch verlof, adoptieverlof, pleegzorgverlof en pleegouderverlof.

Let op! Deze regeling verlengt de vakantie niet automatisch. Vakantie moet volgens de bedrijfsregels gepland worden. Een werknemer kan echter wel verzoeken om de vakantie te verlengen, op het moment van indiening van het medisch attest.

Medisch attest verplicht.Om gebruik te maken van deze regel moet de medewerker de arbeidsongeschiktheid aantonen met een medisch attest binnen de twee werkdagen. Dit medisch attest vermeldt de arbeidsongeschiktheid, de vermoedelijke duur ervan en de verblijfplaats. De vrijstelling om tot driemaal per kalenderjaar geen ziektebriefje voor te leggen is hier niet van toepassing. Overweeg om een clausule toe te voegen in je arbeidsreglement die stelt dat medische attesten in bepaalde talen vertaald moeten worden.

Melding verblijfplaats. De werknemer moet de werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen van zijn of haar verblijfplaats (bijvoorbeeld een hotel in het buitenland) als hij of zij niet op het thuisadres (domicilieadres) is. Het sturen van een controlearts naar de verblijfplaats is mogelijk, maar er zijn nog veel praktische vragen, zoals bijvoorbeeld de kosten voor de werkgever.

Arbeidsreglement. Het arbeidsreglement kan worden aangepast voor deze nieuwe formaliteiten zonder dat de normale procedure voor wijziging van het reglement gevolgd hoeft te worden.

Bron en meer info: Moniteur Belge - Belgisch Staatsblad (fgov.be)

Welzijn Afwezig op het werk
Share: