Decodeer het Werving en Selectie jargon.

Krachtig en helder HR-advies maakt ook het vakjargon van Human Resources duidelijk. We duiken vandaag in de wereld van werving en selectie. Ken jij het Engelse jargon dat daar vaak voorkomt? Klik op een term voor de uitleg. 

Candidate experience

Hoe een sollicitant jouw bedrijf en de sollicitatieprocedure ervaart. Dit omvat alle contacten, van de eerste (online) kennismaking tot het tekenen van het contract.

Employer Branding

Het managen van jouw werkgeversimago. Het omvat alle activiteiten die nodig zijn om een aantrekkelijke werkgever te zijn of te worden voor de juiste doelgroep, met de daarbij passende wervingskanalen en communicatie.

Employee Value Proposition

Wat je belooft aan te bieden aan je huidige en toekomstige medewerkers: dit is wat jouw organisatie uniek en aantrekkelijk maakt als werkgever.

Headhunter

Iemand of een bureau dat actief op zoek gaat naar geschikte kandidaten voor bepaalde functies voor jouw bedrijf.

Jobboard

Een website waarop werkgevers vacatures kunnen plaatsen en waar werkzoekenden naar jobs kunnen zoeken, zowel gratis als tegen betaling. Er bestaan algemene maar ook sector of functie specifieke jobboards.

Recruitment

Het werven, selecteren en aanstellen van vaste of tijdelijke medewerkers, tegen de juiste kosten en met de best passende contractvorm. Passend bij de strategie en doelstellingen van je organisatie.  Recruitment richt zich veelal op de korte termijn.

Referral recruitment

Huidige medewerkers kunnen kandidaten aanbevelen voor openstaande functies binnen je organisatie. Als een aanbeveling leidt tot een effectieve aanwerving, krijgt de verwijzende medewerker vaak een beloning.

Sourcing

Het is het (pro)actief zoeken en benaderen van mogelijke medewerkers om ze aan te trekken voor jouw organisatie.

Talent acquisition

Een langetermijnstrategie, inclusief alle activiteiten die nodig zijn om de juiste mensen voor jouw organisatie nu en in de toekomst te werven. Binnen talent acquisition vallen thema’s als: strategievorming, recruitment, employer branding-activiteiten, de impact van externe invloeden, de data en analyse.

Talentpool

Een verzameling van gekwalificeerde kandidaten die je nu niet aanwerft, maar die later misschien wel geschikt zijn voor vacatures binnen je organisatie.